Strategia połączenia Puław i Tarnowa już w tym miesiącu

paź 17, 2012 | MEDIA

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem jaki ukazał się dziś w dodatku gospodarczym Rzeczpospolitej, a traktującym o strategii połączenia Zakładów Azotowych w Puławach i Zakładów Azotowych w Tarnowie.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 7 =