Stanowisko Gminy Żyrzyn w sprawie przejęcia Puław przez Tarnów

wrz 5, 2012 | Aktualnosci

Przedstawiamy stanowisko Rady Gminy Żyrzyn w sprawie przejęcia Zakładów Azotowych Puławy S.A przez Zakłady Azotowe w Tarnowie.

stanowisko gmina żyrzyn

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 14 =