Spotkanie Wigilijne Koła Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność

gru 18, 2014 | Aktualnosci

Wczoraj odbyło się spotkanie Wigilijne Koła Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność.  W uroczystym podsumowaniu roku udział obok członków Koła E i R brali przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Andrzej Jacyna, Piotr Śliwa i Piotr Szymański.  Ten szczególny czas umiliły śpiewem i grą Magdalena i Michalina Nawrotek.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 14 =