Spotkanie NSZZ Solidarność z posłami PiS Lubelszczyzny

sie 3, 2023 | Aktualnosci

3 sierpnia 2023 roku odbyło się spotkanie władz NSZZ Solidarność Grupy Azoty Puławy z parlamentarzystami PiS z Lubelszczyzny. Spotkanie dotyczyło sytuacji w naszym przedsiębiorstwie. Przedstawiliśmy swoje stanowisko w sprawie konieczności naszego wyjścia z Grupy Azoty Tarnów oraz nasze zaniepokojenie faktem sabotowania przez Grupę prac nad przejęciem Puław przez Orlen.
Na spotkaniu byli posłowie, którym los naszego przedsiębiorstwa leży na sercu. Są nimi: Minister Przemysław Czarnek, poseł Kazimierz Choma, poseł Krzysztof Głuchowski, poseł Leszek Kowalczyk, poseł Krzysztof Szulowski. Posła Artura Sobonia w ostatniej chwili zatrzymały obowiązki służbowe.
Minister Przemysław Czarnek wraz z obecnymi posłami zadeklarowali, że  do końca sierpnia  2023 zostaną podjęte konkretne, jednoznaczne i nieodwracalne kroki zmierzające do realizacji przejęcia całej (!) Grupy Azoty Puławy przez Orlen.
Na spotkanie byli również zaproszeni:
Anna Dąbrowska-Banaszek, Marcin Duszek, Teresa Hałas, Jan Kanthak, Monika Pawłowska, Jacek Sasin, Sławomir Skwarek, Dariusz Stefaniuk, Beata Strzałka, Sylwester Tułajew,  Sławomir Zawiślak, Tomasz Zieliński.
Jak należy przypuszczać mieli ważniejsze rzeczy do roboty niż poznawanie problemów Zakładów Azotowych Puławy, jednego z największych zakładów Lubelszczyzny.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 14 =