Słowo od Prezesa Grupy Azoty

mar 3, 2016 | Aktualnosci

Szanowni Państwo,

możliwość kierowania tak ważną i szanowaną polską firmą jak Grupa Azoty to dla mnie ogromny zaszczyt. Będę pracował nad budowaniem wartości naszej grupy kapitałowej dla akcjonariuszy, wzrostem jej międzynarodowego znaczenia i jej innowacyjnością. Chcę, by była to firma odpowiedzialna wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego. Chcę, by wszyscy jej pracownicy mieli poczucie stabilności, ciągłości i bezpieczeństwa.

Bliska jest mi myśl przypisywana Henry’emu Fordowi: “Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej”. Umiejętność ta jest szczególnie ważna w grupie kapitałowej o tak bogatej strukturze i historii – gwarantuje ona bowiem wzajemne zrozumienie i współpracę opartą na zaufaniu. Właśnie do takiej współpracy chciałbym Państwa zaprosić.

Mariusz Bober,
Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 7 =