Sejm przyjął ustawę obniżającą wiek emerytalny

lis 16, 2016 | Aktualnosci

Sejm przyjął ustawę obniżającą wiek emerytalny! Od 1 stycznia 2018 roku będzie obowiązywał wiek: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

                                                                                                                                                                                             Głosowało 460 posłów, „za” głosowało 262 posłów, „przeciw” 149, a „wstrzymało się” 19.
Obecnie wiek emerytalny wynosi 67 lat niezależnie od płci – podnoszony jest stopniowo: kobiety osiągną go w 2040 r., a mężczyźni w 2020 r.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 5 =