Ruszyć Taryfikator – wstrzymać Solidność

wrz 28, 2021 | Aktualnosci

Jeszcze nigdy bycie członkiem niereprezentatywnego związku zawodowego  nie miało mniejszego sensu. Oczywiście można traktować to jako działalność hobbystyczną, lub wspieranie czyjejś  ciepłej posady.

Oczywiście nie mamy na myśli Pana Bartłomieja Tarkowskiego i Państwa Katarzyny Mańko. Pan Tarkowski z powodów bliżej nieznanych najpierw próbował wstrzymać wypłatę nagrody na 60 lecie, teraz chciał wstrzymać prace nad Taryfikatorem. Działaniom jego i jego pomocników (bo nie pomagierów) na pewno przyświeca jakiś zacny (nieznany nam) cel.

Żeby jednak opowieść długą czynić krótką, jest tak jak we wstępie naszego pisma do Zarządu poniżej.

Panie Tarkowski swoje pomysły, wnioski, postulaty, apele, dezyderaty, opinie – spisz Pan, ładnie zapakuj zaadresuj: Berdyczów 125 – ślij. Alternatywnie może Pan je zgłosić do jakiegoś zwierza z dużą głową (przykładowo do tego z obrazka).

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 8 =