Rusza Melamina 3

maj 19, 2023 | Aktualnosci

Zarząd naszej Spółki poinformował, że podjął decyzję o wznowieniu produkcji melaminy (Segment Agro) i rozpoczęciu w dniu 17 maja 2023 roku prac związanych z uruchomieniem instalacji Melamina III. Wielkość produkcji na instalacji dostosowywana będzie do bieżącej sytuacji podażowo-popytowej. Zdolności produkcyjne Melaminy III stanowią ok. 1/3 znamionowych możliwości wszystkich instalacji melaminy w naszej Spółce.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 15 =