RN Puław powołała Mariusza Bobera na wiceprezesa spółki i powierzyła mu pełnienie obowiązków prezesa

kwi 5, 2016 | Aktualnosci

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” powołała we wtorek do zarządu spółki Mariusza Bobera na wiceprezesa, powierzając mu jednocześnie pełnienie obowiązków prezesa zarządu. Rada powołała także Jacka Janiszka i Zbigniewa Gagata, obu na wiceprezesów zarządu – poinformowała spółka w komunikacie.

Rada zawiesiła w pełnieniu obowiązków prezesa spółki Mariana Rybaka oraz wiceprezesa zarządu Zenona Pokojskiego.

Uchwały rady nadzorczej w sprawie powołania oraz zawieszenia członków zarządu weszły w życie z dniem podjęcia. (PAP)

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 12 =