Relacja z WZD z dnia 22.03.2018r.

mar 27, 2018 | Aktualnosci

22 marca odbyło się wyborczo-sprawozdawcze  Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy Grupie Azoty Puławy S.A.

Zebraniu przewodniczył Wojciech Powszedniak, któremu pomagali Konrad Dębowski oraz Roman Góra.  Głównym punktem zebrania był wybór władz związku na kadencję 2018-2022. Nadzorował i służył pomocą v-ce przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego Marek Wątorski. Zaproszeni goście w osobach członka Zarządu Andrzeja Skwarka oraz przewodniczącego sekretariatu Przemysłu Chemicznego Mirka Miary odpowiedzieli na pytania delegatów oraz przedstawili obecną sytuację na rynku nawozowym (Andrzej Skwarek) oraz zakres działania i obecną sytuację w firmach chemicznych (Mirek Miara). Obecni na naszym zebraniu byli również goście z Agrochemu Remigiusz Krzystyniak i Jakub Farulewski, który dołączył do naszych struktur i przedstawili nam zakres działania swojej macierzystej firmy.

Oczywiście oprócz wyborów podniesione zostały kwestie, które dotyczą naszej pracy oraz zmian zachodzących w Grupie jak i w samym związku. Między innymi dyskusja dotyczyła takich tematów jak: dodatkowa godzina wolna dla pracowników pracujących na jedną zmianę, budowa nowego bloku energetycznego, premia czy raczej jej brak na Święta Wielkanocne, uwagi dotyczące poprawy warunków pracy Zakładowego Dozoru Technicznego, zapytania o plany wobec pionu handlowego, obecna sytuacja  związku na tle obecnego uwarunkowania prawnego i gospodarczego, dyskusja nad uzwiązkowieniem w kraju, przedstawienie dotychczasowych osiągnięć związku jak i porażek. Nie sposób wymienić wszystkich tematów więc osoby, które chciałyby się dowiedzieć więcej zapraszamy do Biura związku a uzyskają pełniejsze informacje.

Jeśli chodzi o wybory to przewodniczącym  Komisji Międzyzakładowej został wybrany Piotr Śliwa a do: Komisji Międzyzakładowej:

– Chrzanowski Jerzy

– Dębowski Konrad

– Górzyński Marcin

– Harmasz Sylwester

– Kamiński Sławomir

– Kamola Agnieszka

– Kisiel Zbigniew

– Król Jarosław

– Nawrotek Elżbieta

– Powszedniak Wojciech

– Świderski Michał

– Wójcik Kamil

Do Komisji Rewizyjnej:

– Cywka Łukasz

– Dudek Małgorzata

– Filipek Joanna

– Jezierska Teresa

– Kapciak Dariusz

– Kozioł Beata

– Marcinkowski Marek

– Wójtowicz Grzegorz

Delegatami na Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego zostali wybrani:

Dębowski Konrad, Filipek Joanna, Kamiński Sławomir, Powszedniak Wojciech, Sikora Waldemar, Śliwa Piotr, Świderski Michał.

Delegatami na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego wybrano: Dębowski Konrad, Powszedniak Wojciech, Śliwa Piotr, Świderski Michał.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 12 =