Relacja z Rady Nadzorczej naszej Spółki

paź 5, 2018 | Aktualnosci

W dniu 4 października 2018r. odbyło się kolejne, już czternaste posiedzenie Rady Nadzorczej naszej spółki.

Rozpoczęło się od prezentacji uchwał podjętych korespondencyjnie, które były związane z zakończonym już postępowaniem kwalifikacyjnym na Prezesa.

Następnie zostały zaprezentowane wyniki finansowe naszej spółki za sierpień i narastająco. Sierpień jako miesiąc „remontowy” nigdy nie bił rekordów wolumenów, jednak w tym roku widać wzrost ilości sprzedaży naszych głównych produktów. Szczególnie dobrze, zresztą niezmiennie od dłuższego czasu, prezentuje się segment chemii.

Coraz większe zaniepokojenie budzi ciągły wzrost ceny naszego głównego surowca czyli gazu. Według gazety Parkiet w sierpniu cena gazu na giełdzie przekraczała 100zł za 1MWh podczas gdy jeszcze rok temu oscylowała lekko powyżej 70 zł. Jest to znacząca podwyżka cen naszego surowca. Na rynkach obserwuje się również wzrost cen energii elektrycznej i benzenu, a także uprawnień do emisji CO2. Aby zminimalizować wzrost kosztów na poziomie spółki i grupy podejmowane są różne działania.

Omówiono także zadania inwestycyjne których obecnie mamy sporo. Wszystkie prace posuwają się zgodnie z harmonogramem. Rada zatwierdziła również nowe projekty inwestycyjne. Uzyskała także wyjaśnienia dotyczące budowy nowego bloku energetycznego, gdzie, jak zresztą donosiły media, nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na generalnego wykonawcę.

Rada zatwierdziła zmiany w Polityce wynagradzania osób zarządzających i podjęła uchwałę o podpisaniu umowy z nowym Prezesem. Zatwierdziła także aktualizację strategii na lata 2013-2020

Omówiliśmy również szereg pism które wpłynęły na radę, między innymi członka zarządu z wyboru załogi w sprawie utworzenia zespołu zadaniowego który ma rozwiązać problemy zgłaszane uprzednio przez pracowników melaminy III.

Otrzymaliśmy również informację o ubezpieczeniu pracowniczym. W trakcie uszczegóławiania na poziomie Grupy Azoty jest umowa z ubezpieczycielem i wkrótce, być może od 1 listopada, wejdą nowe warunki.
Na tym zakończono posiedzenie.

Grzegorz Mandziarz
Jacek Wójtowicz

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 8 =