Relacja z posiedzenia Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego

gru 13, 2016 | Aktualnosci

W dniach 8-9 grudnia w Opocznie odbyło się posiedzenie Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego. Podczas obrad poruszono szereg spraw związanych z sytuacją w polskiej chemii. Sytuacja w niej jest bliźniaczo podobna do sytuacji panującej w naszej spółce. Dodatkowo w związku z kolejną rocznicą śmierci naszego kol. Byłego przewodniczącego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego Andrzeja Koneckiego została odprawiona rocznicowa msza święta i zostały złożone kwiaty na jego grobie.

Została również przekazana informacja z obrad Krajowego Zjazdu NSZZ Solidarność, który odbył się  w listopadzie w Płocku.  Delegaci obecni na Zjeździe stwierdzili że  nie dokonano znaczących zmian zapowiadanych w statucie związku. Podjęto szereg uchwał porządkowych. Ponadto została dokonana ocena odbytego w październiku we Wrocławiu Kongresu Sekretariatu Przemysłu Chemicznego.  Organizację oraz przygotowanie całej oprawy Kongresu oceniono bardzo wysoko w sposób bardzo profesjonalny.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 1 =