Relacja z pierwszego dnia Protestów

wrz 12, 2013 | Z zakładu

W środę udaliśmy się do Warszawy, aby tam rozpocząć pod Ministerstwem Skarbu Państwa Manifestacje związane z Ogólnopolskimi Dniami Protestu, organizowanymi przez trzy największe centrale związkowe. Wraz z nami pod Ministerstwo Skarbu Państwa udali się koledzy z Dęblina z Wojskowych Zakładów Lotniczych i Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych.  Razem 53 osoby, które uznały, że warto pokazać swoje niezadowolenie z sytuacji w polskich firmach spodowane rządami Donalda Tuska.

Podczas protestów pod Ministerstwem Skarbu Państwa odczytano petycję z oczekiwaniami, które powinien spełnić rząd,aby możliwy był znowu dialog społeczny. Petycję od delegacji przyjął dyrektor biura. Z pod ministerstwa Skarbu manifestanci udali się pod Sejm, gdzie rozbito miasteczko namiotowe, w którym została delegacja 4 naszych kolegów.

Relacja Fotograficzna z Manifestacji

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 5 =