Referendum strajkowe

maj 22, 2013 | Ze Związku

Komisja Krajowa NSZZ ?Solidarność, Uchwałą nr 2/2013, podjęła decyzję o przeprowadzeniu referendum strajkowego na terenie całego kraju. W związku z tym takie referenda należy przeprowadzić także we wszystkich Organizacjach Zakładowych Regionu Środkowowschodniego NSZZ ?Solidarność?.

W referendum mogą również brać udział pracownicy nie należący do “Solidarności “.

Poniżej dostępne są wszystkie dokumenty, potrzebne do przeprowadzenia referendum:

Informacja dotycząca akcji referendalnej

Lista członków

Referendum sondażowe przeciwko zmianom w prawie pracy (2)

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 1 =