Rada Miasta spotka się w sprawie Azotów

sie 9, 2012 | Z miasta

Na poniedziałek 13 sierpnia zaplanowano nadzwyczajne posiedzenie miejskiego rady, które w całości ma dotyczyć stanowiska wobec konsolidacji branży chemicznej i przyszłości puławskich Azotów.

– Chcemy wyrazić i przyjąć swoje stanowisko, że dla dobra miasta, regionu i samych Zakładów Azotowych lepiej jest pozostawić wszystko na takich warunkach funkcjonowania jak do tej pory – tłumaczy Zbigniew Śliwiński, przewodniczący Rady Miasta.

Na poniedziałkowe posiedzenie zaproszono przedstawicieli związków zawodowych i zarządu Zakładów Azotowych.

– Mam nadzieję, na rzeczową dyskusję w trakcie posiedzenia, dzięki której będziemy mogli określić jakie dalsze działania należy podjąć aby chronić mieszkańców naszego miasta i regionu – dodaje Śliwiński.

Radni zdecydowali się na tego typu posunięcie ponieważ ich zdaniem konsolidacja branży chemicznej powinna odbyć się wokół puławskich Azotów. Czas przyjęcia stanowiska nie jest przypadkowy, ponieważ do 16 sierpnia trwa wezwanie Azotów Tarnów na wykupienie akcji puławskiego przedsiębiorstwa.

Początek poniedziałkowej sesji o godzinie 16:00.

Źródło. naszemiasto.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 3 =