Rabaty na Stacjach ORLEN

kwi 25, 2023 | Aktualnosci

Każdy członek Związku, posiadający elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność”, może zakupić na stacjach PKN ORLEN paliwo na warunkach promocyjnych.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z PKN ORLEN S.A. ogólnopolską umowę na korzystny rabat dla członków Związku przy zakupie paliwa i artykułów poza paliwowych na stacjach PKN ORLEN.

Umowa z PKN Orlen zawarta na szczeblu krajowym zawiera klauzulę tajemnicy handlowej i jej warunki nie mogą być upubliczniane pod rygorem zerwania umowy.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 4 =