Proste sprawy

paź 30, 2022 | Aktualnosci

Nie podpisaliśmy pisma Wonga i Targowicy o wypłatę średniej zakładowej dla każdego pracownika, z bardzo prostego powodu: oni chcą 8700 BRUTTO, a my 7000…. ale NETTO czyli jest to 10 000 BRUTTO. O pozostałe punkty też składaliśmy wcześniej pisma.

Nie możemy obniżać swoich postulatów, bo to zwyczajnie niepoważne.

Już raz Wonga okradł Załogę z 2500 zł , teraz jak pokazuje rachunek planuje podobny ruch – tym razem wspiera go Targowica ( kto z kim przystaje).

Jedno trzeba jasno wyjaśnić nie mamy nic przeciw współpracy z ZZPRC I OPZZ. Współpraca z ZZITT nie ma sensu bo jest niereprezentatywny.

ZZPRC i OPZZ muszą dokonać oczyszczenia z elementów kłamliwych, złodziejskich i oszołomskich. Jak można siąść do stołu i ustalać cokolwiek, gdy naprzeciw siedzi ktoś kto zwyczajnie okradał przedsiębiorstwo – skąd pewność że nie okradnie uczestnika rozmowy?. Jak można siadać do rozmów z patologicznym kłamcą?

Bardzo szanujemy członków ZZPRC I OPZZ, a fakt że chwilowo reprezentują ich ludzie którzy nie dają rękojmi uczciwości i dbałości o interesy Załogi – uznajemy za tymczasowy.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 8 =