Powstaje uchwała broniąca Grupę Azoty przed wrogim przejęciem

gru 18, 2014 | Aktualnosci

Ustawa, której projekt tworzony jest w Ministerstwie Skarbu Państwa, pozwoli kontrolować transakcje na akcjach polskich spółek strategicznych. Jeśli transakcja będzie uznana za zagrażającą bezpieczeństwu publicznemu, będzie możliwe jej unieważnienie – powiedział PAP minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

Jak powiedział Karpiński, “przykład udanej obrony nadzorowanej przez Skarb Państwa Grupy Azoty (33 proc. udziałów SP) dzięki skutecznie przeprowadzonemu procesowi konsolidacji, dobitnie pokazał, że potrzebujemy skutecznych narzędzi do ochrony naszego rynku i naszych interesów?. Dlatego MSP tworzy ustawę chroniącą strategiczne polskie spółki przed wrogim przejmowaniem przez podmioty zagraniczne.

“Skarb Państwa jest zabezpieczony, ale aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości, przygotowujemy projekt ustawy, który zakłada, że w niektórych przypadkach zakup lub sprzedaż akcji i udziałów polskich firm będzie wymagać zgody ministra skarbu państwa. Chcemy bardzo jasno i uczciwie zakomunikować rynkowi, że podobnie jak w Austrii, Niemczech, USA i Kanadzie, taki instrument (przeciwdziałający wrogim przejęciom – PAP) chcielibyśmy usankcjonować prawem. Projektowana ustawa zostanie opracowana z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w Niemczech i w Austrii, które przyjęły regulacje w tym zakresie w ostatnich 3 latach” – zaznaczył minister.

Wyjaśnił, że jeśli transakcja “byłaby zakwalifikowana jako godząca bądź mogąca zagrażać szeroko pojętemu bezpieczeństwu państwa, to byłaby możliwość unieważnienia jej”.

Relacjonując kalendarz prac nad projektem, Karpiński przypomniał, że zapowiedział go na przełomie sierpnia i września, a zespół pracujący w MSP razem z ekspertami finalizuje już gruntowne analizy. Minister zwrócił uwagę, że rozwiązania prawne przeciwdziałające wrogim przejęciom muszą “uwzględniać regulacje obowiązujące w Unii Europejskiej”.

“Jesteśmy w trakcie konsultacji z ministerstwem spraw zagranicznych i ministerstwem gospodarki tak, żeby po uzgodnieniach zgłosić projekt w trybie pilnym do zespołu ds. programowania prac rządu. Stamtąd jest już krótka ścieżka na radę ministrów” – wyjaśnił. Dodał, że chciałby, aby rząd przyjął proponowane przez MSP zapisy w pierwszym półroczu 2015 r.

Grupa Azoty to największa w Polsce firma chemiczna, notowana na GPW, powstała w wyniku konsolidacji zakładów azotowych z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla.

 

PAP

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 15 =