Posiedzenie Regionu Środkowowschodniego i Komisji Międzyzakładowej ZA w Puławach

paź 12, 2012 | Aktualnosci

W dniu 11.10.2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy odbyło się Posiedzenie Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność a także Komisja Międzyzakładowa NSZZ ZAP. Podczas posiedzenia dyskutowano o działaniach mających na celu wspomóc Komitet Obrony Zakładów Azotowych. Podczas spotkania padło kilka propozycji, które będą realizowane w najbliższym czasie.

Relacja z posiedzenia

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 9 =