W wyniku prawie 2 miesięcznych negocjacji strony uzgodniły szczegóły i warunki Porozumienia. Najważniejsze założenia:

  1. Od dnia 1 maja 2019 roku wdrożenie w wysokości 20%

  2. Od dnia 1 stycznia 2020 roku wdrożenie w wysokości 10 %

  3. Od dnia 1 maja 2020 roku wdrożenie 30 % bez względu na osiągnięty poziom EBITDA za 2019r.

Ze względu na sezon urlopowy Porozumienie zostanie podpisane w poniedziałek. Po zarejestrowaniu go w Państwowej Inspekcji Pracy udostępnimy go na naszych stronach.