NSZZ jedzie jak taran z tematami – jutro sensacja

lut 28, 2024 | Aktualnosci

Dziś stała się rzecz bezprecedensowa, coś co powinno się wydarzyć kilkanaście lat temu, ale się nie wydarzyło. I nie chodzi tu o porozumienie Solidarności Rolników Indywidualnych z NSZZ Solidarność o wspólnej walce z Zielonym ŁAJDACTWEM i zalewaniem naszego kraju trucizną (nazywaną też żywnością) zza wschodniej granicy. Mamy do zakomunikowania coś równie ważnego, ale dotyczącego Pracowników całej Grupy Azoty. Ogłosimy to jutro po 14.00, dziś mamy przedsmak. Zapraszamy jutro na naszą stronę.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 1 =