Podziękowanie Wyborcze Jacka Wójtowicza

paź 8, 2013 | Aktualnosci

Koleżanki i Koledzy
Na wstępie chciałbym wszystkim złożyć podziękowanie za liczne uczestnictwo w wyborach w efekcie czego w dalszym ciągu będziemy mieli 2 przedstawicieli załogi w organie nadzorczym Spółki. Specjalne podziękowania pragnę złożyć wszystkim tym, którzy oddali głos na moją osobę i okazali mi zaufanie, którego postaram się nie zawieść. Ponadto chcę podziękować tym wszystkim, którzy wspierali mnie i aktywnie angażowali się w trakcie wyborów.
Dziękuję wszystkim z którymi miałem okazję spotkać się, za miłą atmosferę podczas spotkań, merytoryczną dyskusję oraz cenne uwagi, które wykorzystam podczas obecnej kadencji.
Gratuluję wszystkim kandydatom uzyskanych wyników podczas głosowań a szczególnie gratuluję koledze Andrzejowi Bartuziemu z nadzieją na dalsza owocną współpracę.
Raz jeszcze dziękuję
Jacek Wójtowicz

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 15 =