Podziękowania dla wszystkich

gru 10, 2012 | Z kraju

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ZAP dziękuje bardzo wszystkim swoim członkom, sympatykom a także innym osobom, które wzięły udział w 13 akcji Pomocy Rodakom na Wschodzie organizowanej przez senatora RP Stanisława Gogacza a wspieranej między innymi przez NSZZ Solidarność.

W sobotę 8 grudnia w Zespole Szkół nr 5  im Jana Pawła II w Lublinie nastąpił uroczysty finał akcji. W podsumowaniu brali udział przedstawiciele naszej Komisji. Podczas sobotniej gali nie zabrakło wielu znamienitych gości a także niespodzianki przygotowanej przez uczniów szkoły, którzy z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia przedstawili Jasełka.
Razem zebraliśmy 1700 paczek, które już za kilka dni zostaną wysłane kilkoma ciężarówkami na Białoruś i Ukrainę.

My w imieniu Rodaków na Wschodzie jak i własnym imieniu raz jeszcze serdecznie dziękujemy za udzieloną pomoc.

Relacja z Finału akcji

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 7 =