Podziękowania dla Kadry, OPZZ, Jedności i Solidności

lip 10, 2018 | Publicystyka/felietony

W imieniu swoim własnym jak i całego Komitetu Strajkowego, chciałbym serdecznie podziękować portalowi www.wnp.pl za artykuł pod tytułem „Rozdźwięk w Azotach” z którego jednoznacznie wynika, gdzie są barykady i kto jest kto.

Otóż Anna Czarnecka, przewodnicząca ZZ Kadra Azoty, Mirosław Pomorski przewodniczący Międzyzakładowego ZZ Pracowników Zakładów Azotowych Puławy, Andrzej Smętek, przewodniczący Międzyzakładowego ZZ Jedność oraz Ryszard Sztubstarski, przewodniczący Międzyzakładowego ZZ Pracowników Ziemi Puławskiej Solidność – zdecydowanie odcinają się od działań Komitetu Strajkowego! No i jak tu im  nie dziękować za tak wspaniały objaw  prawdomówności.

Logika nakazuje postawić tezę, że są również przeciwni jego postulatom.

Dla przypomnienia NSZZ SOLIDARNOŚĆ i ZZPRC domagają się:

1.Zaniechania wszelkich działań zmierzających do wydzielenia jakichkolwiek obszarów ze struktury firmy.
2.Zaprzestania łamania umów wzajemnych tj. Umowy Konsolidacyjnej oraz Umowy Społecznej.
3.Odwołania z zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” wiceprezesa Krzysztofa Homendy, z powodu  utraty wiarygodności i zaufania społecznego.

Co dalej? Stawiamy w Komitecie Strajkowym zakłady jakie będą kolejne kroki antystrajkowców może wzorem swoich idoli, tych co jechali w 1976 do Radomia lać Warchołów, zaczną tworzyć bojówki pałujące przeciwników utraty podmiotowości ZAP.

W tym momencie warto zacytować moją ulubioną zwrotkę „Pierwszej Brygady”:

Nie chcemy już od was uznania
Ni waszych mów, ni waszych łez
Skończyły się dni kołatania
Do waszych serc, .…. was pies!

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 2 =