Po Stronie Prawdy w sprawie Puław – relacja i foto.

sie 9, 2012 | MEDIA, Z zakładu

Politycy, pracownicy Zakładów Azotowych Puławy, działacze NSZZ Solidarność czy mieszkańcy Puław uczestniczyli wczoraj w nagraniu reportażu interwencyjnego Telewizji Trwam ,, Po stronie prawdy? Program w całości poświęcony był planowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa fuzji ,,Puław? i Tarnowa.

Wszyscy uczestnicy na czele z prezydentem Puław Panem Januszem Groblem podkreślili, że są bardzo zaniepokojeni planami prywatyzacji przynoszącej zyski spółki i to ewentualnie puławskie Azoty mogły być liderem konsolidacji, bowiem to firma z Puław jest perłą polskiej chemii. Podczas godzinnego programu głos zabierali ponad to przewodniczący KM NSZZ Solidarność Andrzej Jacyna, szef Regionu Środkowowschodniego Solidarności Marian Król, członek Rady Pracowników ZA Dariusz Malinowski. Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński czy Pani Poseł Małgorzata Sadurska i senator Stanisław Gogacz. Wszyscy oni podkreśli znaczenie ekonomiczne i społeczne dla społeczności Puław i całej Lubelszczyzny.

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 10 =