Po spotkaniu Zarządem Zakładów Azotowych Puławy S.A.

kwi 28, 2015 | Aktualnosci

27 kwietnia odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych z Zarządem naszej Spółki. Na spotkaniu rozmawiano na podstawie przygotowanej wcześniej agendy spotkania, która wyglądała następująco.
1. Sprzedaż spółek zależnych.
2. Rozwój spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe ,,Puławy? S.A.
3. Dzień Chemika.
4. Brązowa Odznaka ? Nagroda długoletnich pracowników Zakładów Azotowych Puławy
przechodzących na emeryturę.
5. Pakiet Medyczny.
6. Parking motorowy.
7. Struktura organizacyjna po wdrożeniu programu oszczędnościowego AZOTY-PRO.
8. Ubezpieczenia PZU.
9. Pracowniczy Program Emerytalny.

W punkcie pierwszym Zarząd Spółki przedstawił sytuację Spółek REMZAP-u, STOZAP-u i MEDICAL-u. Poinformowano, że trwa proces konsultacji z załogą tych spółek w celu stworzenie spółek pracowniczych, które miałby na preferencyjnych warunkach wykupić udziały.
W punkcie dotyczącym rozwoju Spółki Zarząd przedstawił plany inwestycyjne sięgające 2020 roku. Chodzi o otwarcie nowych instalacji, Elektrowni Puławy czy zakupu nowej turbiny dla Zakładu Elektrociepłowni.
W punkcie dotyczącym Dnia Chemika omówiono plan imprez. Piknik w Ośrodku na Wólce Profeckiej odbędzie się 13 czerwca br, a całość podzielona zostanie na dwie części dla dzieci i wyłącznie dla dorosłych. Wcześniej bo 8 czerwca na specjalnej gali wręczone zostaną odznaczenia dla najbardziej zasłużonych pracowników Spółki. Z racji Dnia Chemika Zarząd nie przyznał dodatkowych środków finansowych dla pracowników. Nagroda z tej okazji wynosić ma 10% średniej pensji w Zakładach.
W czwartym punkcie poroszono temat Brązowej Odznaki. Rozmowy na ten temat nadal się toczą. Obie strony są zgodne co do idei uhonorowania pracowników. Są tylko pewnie kwestie w sprawie regulaminu przyznawania tej odznaki.
W piątym punkcie Zarząd poinformował o podpisaniu dwóch umów z PZU-u Życie a także dodatkowego ubezpieczenia medycznego z firmą LUXMED, które daje dostęp do usług medycznych na terenie wszystkich placówek współpracujących z LUXMED-em. Poinformowano także, że kwota odpłatności za dodatkowe ubezpieczenie dla pracownika wyniesie 7 złotych, dla członka rodziny 37 złotych.
W sprawie parkingu motorowego poinformowano, że nie ma przeszkód, aby dojeżdżający do pracy motocyklami parkowali na miejscach dla aut osobowych. Zostaną one odpowiednio oznakowane i monitorowane.
Kolejny raz poruszono także temat programu oszczędnościowego AZOTY-PRO. Zarząd zapewnił stronę związkową, że program nie przyniesie zmian w strukturze zatrudnienia Grupy Azoty ,,Zakładów Azotowych Puławy S.A?. Ma tylko usprawnić funkcjonowanie Grupy Azoty.
W ósmym punkcie poruszono kwestię ubezpieczeń PZU. Zarząd poinformował stroną Związkową, o nowej umowie z PZU podpisanej dla całej Grupy Azoty. Poinformowano o konieczności złożenia nowej deklaracji przystąpienia do 30 kwietnia br.
W punkcie poruszającym Pracowniczy Program Emerytalny Zarząd Spółki poinformował, że póki co na rynku nie ma interesujących ofert. Temat na powrócić gdy takowa oferta pojawi się.
W wolnych wnioskach poruszano kwestię zmian w kwestii rozliczania czasu pracy. Zarząd ma zapoznać się z propozycjami strony Związkowej i dać odpowiedź podczas kolejnych spotkań. Poruszono także kwestię 1 godziny tygodniowo, a ponad 5 lat temu rozmawialiśmy o 2 godzinach.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 6 =