Po spotkaniu z Zarządem

sty 27, 2015 | Aktualnosci

W poniedziałek 26 stycznia odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych z Zarządem naszej spółki. Stronę związkową reprezentowały zarządy wszystkich 8 organizacji Związkowych, a stronę pracodawcy cały zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy w składzie Prezes Marian Rybak, a także Wiceprezesi Wojciech Kozak i Zenon Pokojski.
Na początku spotkania prezes Marian Rybak nawiązał do pisma, wszystkich organizacji Związkowych z dnia 13 stycznia w którym strona związkowa poruszyła szereg ważnych spraw dla załogi. Na wstępie Prezes Rybak uspokoił, że nie ma planów, które stanowiłyby destabilizację pracy firmy, w tym likwidacji pięciobrygadowego czasu pracy, redukcji zatrudnienia. Zarząd naszej Spółki odniósł się także do drugiego pisma strony związkowej w sprawie podwyżek. Prezes poinformował że został dla całej Grupy Azoty przyjęty na ten rok 3%-owy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Jak to przełożyłoby się na ewentualne podwyżki, organizacje związkowe dowiedzą się na najbliższym spotkaniu w lutym, po wykonaniu i przeprowadzeniu analiz i wyliczeń. Dużo czasu poświęcono rozmowie o Elektrowni Puławy. Mimo problemów z inwestorem wyjście PGE, nadal są poważne plany budowy zakładowej Elektrociepłowni. W sprawie Kodeksu Etyki dowiedzieliśmy się, że został on opracowany i przyjęty dla całej Grupy Azoty i za kilka tygodni zostanie przekazany na specjalnych spotkaniach załodze. Teraz dostępny jest jedynie na stronach internetowych Grupy Azoty.
Strona związkowa zwróciła uwagę na przerwanie prac nad Regulaminem Odznaczenia dla najbardziej zasłużonych pracowników naszej Spółki. W tej sprawie postanowiono wrócić do prac. W sprawie wprowadzenia w naszych Zakładach pracowniczego programu emerytalnego nie podjęto decyzji. Wiemy natomiast, że została wyłoniona w drodze przetargu firma, która świadczyć będzie dodatkowe usługi medyczne a będzie to LUX-MED. Podczas spotkania poruszono także kolejny raz temat wjazdów dla mistrzów na 2 i 3 zmianę.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 6 =