Po spotkaniu z Marszałkiem województwa lubelskiego

sie 8, 2012 | Ze Związku

Dziś 8 sierpnia przedstawiciele 4 organizacji związkowych działających na terenie Zakładów Azotowych, NSZZ Solidarność. ZZ.PZAP, Kadra- Azoty oraz ZZIT spotkali się z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Krzysztofem Hetmanem. Tematem spotkania było omówienie obecnej sytuacji ZAP. Zwróciliśmy się do także o stanowisko Marszałka w sprawie wezwania Tarnowa na akcje Puław.
W spotkaniu uczestniczył także szef Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność Marian Król.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 3 =