Po obradach w Bochni

lis 27, 2013 | Z miasta

Komunikat

22 listopada 2013 roku w Uzdrowisku Kopalni Soli Bochnia, odbyło się spotkanie partnerów społecznych branży chemicznej. Organizatorem była Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego. Polską Izbę Przemysłu Chemicznego reprezentował Prezes ? Tomasz Zieliński. W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu związkowców z Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego (OPZZ) oraz przedstawiciele SPCH NSZZ Solidarność: Miara Mirosław, Jerzy Wróbel, Krzysztof Zieliński, Henryk Rosolski, Andrzej Jacyna (plus dwie osoby z Azotów Puławy).
Program obrad:
1. Sytuacja Przemysłu Chemicznego w Polsce i Europie
2. Omówienie sytuacji w zakładach Grupy Azoty oraz perspektywy rozwoju
3. Omówienie zabezpieczenia Grupy Kapitałowej Azoty przed wrogim przejęciem
4. Sytuacja w Grupie Kapitałowej Ciech
5. Omówienie propozycji zmian w systemie dialogu społecznego zaproponowane przez Forum, OPZZ i NSZZ Solidarność
Uczestnicy spotkania oprócz obrad, mieli możliwość zwiedzenia kopalni w Bochni – najstarszej kopalni w Polsce. W przyszłym roku organizatorem tego cyklicznego spotkania będzie SPCH NSZZ Solidarność.
Odnośnie sytuacji Przemysłu Chemicznego w Polsce i Europie przedstawił ją Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. W swoim wystąpieniu poruszył kwestie zagrożeń w handlu zagranicznym w szczególności na możliwym obniżeniu ceł na nawozy rosyjskie. Przedstawił także postęp prac trwających w Unii Europejskiej dotyczące modernizacji instrumentów ochrony rynku UE. W dalszej części dyskusja toczyła się także o zabezpieczeniu Polskiej Chemii jakie poczynił polski rząd czy jego działania są wystarczające aby ochronić się przez działaniami Acronu. Wrogie przejęcie może skutkować zamknięciem sektora chemicznego i wejście produktów z Rosji na polskie rynki. W czasie obrad debatowano o wpisie Grupy Azoty do przedsiębiorstw stragicznych.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 8 =