Po negocjacjach Pakietu Społecznego

sty 20, 2014 | Aktualnosci

15 stycznia bieżącego roku odbyło się kolejne spotkanie grupy ds. Dialogu Społecznego w Grupie Azoty. Odbywające się w Puławskim Parku Technologicznym spotkanie dotyczyło Pakietu Społecznego dla Pracowników naszej firmy. Odbyło się ono po bardzo długiej przerwie, bowiem poprzednio negocjatorzy spotkali się w sierpniu ubiegłego roku. W rozmowach o Pakiecie społecznym udział wzięli z ramienia Grupy Azoty Panowie Artur Kopeć, Jerzy Koziara, przedstawiciele wszystkich związków zawodowych naszej firmy, członkowie Rady Nadzorczej z ramienia pracowników Jacek Wójtowicz i Andrzej Bartuzi czy przedstawiciele puławskiej firmy w osobie prezesa Mariana Rybaka. Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia ustaleń, z poprzednich spotkań.
Strona Związkowa kolejny raz przedstawiła swoje oczekiwania. Chodzi głównie o zabezpieczenie interesów pracowników między innymi przenoszenie pracowników do innych zakładów w Grupie. Czy zmianami organizacyjnymi.
Organizacje związkowe podczas rozmów poruszyły temat zatrudniania pracowników na umowy śmieciowe, pracowników, którzy wykonują pracę stałą. Zarząd Grupy Azoty zadeklarował chęć przyrzenia się tej kwestii.
. Najwięcej punktów i sporów dotyczyło kwestii finansowych, które Grupa Azoty musiałaby ponieść wypłacając pracownikom tzw. Premię konsolidacyjną czy odszkodowanie za zdjęcie z giełdy. Nie znaleziono także konsensusu w sprawie corocznych podwyżek płac. Związkowcy bardzo mocno podkreślili zmniejszenie odpisu na fundusz socjalnych dla emerytów i rencistów.
Następne spotkanie zaplanowano na luty

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 3 =