Pisma do Zarządu naszej Spółki

kwi 12, 2016 | Aktualnosci

Z inicjatywy Związku Zawodowego Solidarność w poniedziałek 11 kwietnia odbyło się spotkanie wszystkich Organizacji Związkowych, na którym wspólnie ustaliśmy treść obu wysłanych do Zarządu naszej firmy pism.

img-160412113643-0001

img-160412113732-0001

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 9 =