PIKIETA W OBRONIE ZAKŁADÓW AZOTOWYCH

cze 29, 2012 | Aktualnosci


Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ ?Solidarność? oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ ?Solidarność? Zakładów Azotowych Puławy S.A. zapraszają do udziału w pikiecie w obronie Zakładów Azotowych Puławy S.A.

Pikieta odbędzie się dnia 4 lipca 2012 r. o godz. 15:00, na Placu Chopina (przed Urzędem Miasta) w Puławach.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 13 =