Patrząc z boku…słów kilka

maj 30, 2020 | Aktualnosci

Zwracam się do Państwa w podziękowaniu za oddane na mnie głosy, wykorzystując platformę Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, którego jestem członkiem od wielu lat. Mój start w tych wyborach należy już do historii, żywię jednak nadzieję, że w przyszłości będę mógł się Państwu odwdzięczyć nie tylko słowami, również czynami, za dowody przyjaźni, które okazujecie mi Państwo, zresztą nie od dziś.

Jak wielu, wychowałem się na ideałach Solidarności. Dobro wspólne, równość szans, poszanowanie praw pracowniczych, szeroki dialog społeczny na partnerskich zasadach bez stygmatyzowania i wykluczania żadnej ze stron nie są dla mnie pustymi frazesami, ale ideami, które konsekwentnie realizowane są w stanie zmieniać rzeczywistość, systemy polityczne, burzyć mury , a zwłaszcza te  wybudowane między ludźmi, pracownikami  …

Historia – nauczycielka życia dowiodła, że realizacja tych ponadczasowych, uniwersalnych  wartości jest nie tylko możliwa, ale też bezwzględnie konieczna po to, aby móc funkcjonować  godnie i odpowiedzialnie  zarówno w wymiarze społecznym, obywatelskim, jak i  zawodowym, pracowniczym w lokalnym wymiarze chociażby naszej zakładowej rodziny.

Dlatego, korzystając z platformy medialnej NSZZ Solidarność, wzywam wszystkich, którym dobro naszej Grupy Kapitałowej nie tylko mierzone sukcesami ekonomicznymi leży na sercu, do powrotu do korzeni … w których podmiotem jest człowiek, obywatel, pracownik, a służba człowiekowi jest największym zaszczytem i przywilejem a nie  przepustką do kariery, władzy, osiągania własnych celów i korzyści.

Dlatego też NSZZ SOLIDARNOŚĆ, jako związek, jako ruch społeczny stanowi różnicę, gdyż będąc bezpośrednim  spadkobiercą dziedzictwa, które wstrząsnęło światem, musi działać, postępować godnie, odpowiedzialnie, sprawiedliwie i transparentnie.

MUSI

Dlatego też wierzę, iż kandydaci rekomendowani przez NSZZ SOLIDARNOŚĆ do Rady Nadzorczej Jacek Wójtowicz i Piotr Śliwa świadomi skąd się wywodzą, jaka odpowiedzialność na nich ciąży zwłaszcza w tak trudnych czasach, w których przyszło nam funkcjonować, staną na wysokości zadania dla dobra całej naszej społeczności, wszystkich środowisk zawodowych naszej Grupy Kapitałowej.

Zachęcam do głosowania
Jerzy Marcinko

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 8 =