Ogólnopolski Marsz ?Obudź się Polsko!?

wrz 18, 2012 | Z kraju

Ogólnopolski Marsz ?Obudź się Polsko!?

Zbliża się termin manifestacji, w której decyzją Komisji Krajowej, weźmie udział również NSZZ “Solidarność”.

Protest ?Obudź się Polsko!?, który odbędzie się 29 września w Warszawie, gdzie oprócz nas pojawi się wiele organizacji społecznych i politycznych odbywa się pod hasłami: wolności dla mediów i zgromadzeń, podwyższenia płacy minimalnej, wycofania się z ustawy wydłużającej wiek emerytalny, ograniczenia patologii rynku pracy (w tym stosowania umów śmieciowych) oraz na rzecz stabilnego zatrudnienia.

Przyjazd do Warszawy planowany jest na godz. 11.00. ?Solidarność? grupuje się w trzech miejscach:

1. Muzeum Wojska Polskiego, al. Jerozolimskie (Regiony: Gdański, Warmińsko-Mazurski, Elbląg, Słupsk, Koszalin i inne przyjeżdżające od tej strony do Warszawy).
2. Pomnik Armii Krajowej, ul. Matejki, (Regiony: Śląsko-Dąbrowski, Małopolska, Świętokrzyski, i inne jadące z tej strony).
3. ul. Krucza przy Ministerstwie Skarbu i Głównej Inspekcji Pracy, (Regiony: Mazowsze, Ziemia Radomska, Ziemia Łódzka, Wielkopolska i inne).

Po uformowaniu się grup, manifestacja uda się na Plac Trzech Krzyży, a autokary przywożące uczestników marszu zaparkują tradycyjnie na Torwarze.

Przewidywany program marszu:

11.00 ? zbiórka w miejscach koncentracji i przejście na Plac Trzech Krzyży.
12.00 ? Plac Trzech Krzyży. Patriotyczny program słowno-muzyczny. Msza św. w intencji Ojczyzny.
14.00 ? Przemarsz uczestników na Plac Zamkowy. Koncert patriotyczny. Wystąpienia.

Planowane zakończenie Marszu ?Obudź się Polsko!? o godz. 18.00.

NSZZ ?Solidarność? będzie stanowiła zwartą i zorganizowaną grupę, idącą ze swoimi znakami, hasłami i postulatami. W każdym autokarze będzie wyznaczona służba porządkowa.
Osoby chcące wziąć udział w marszu, a nie będące członkami ?Solidarności?, powinny się zgłaszać do Zarządów Regionów NSZZ ?Solidarność?, które są odpowiedzialne za sprawy organizacyjne. Listę regionów wraz z adresami i numerami kontaktowymi można znaleźć na stronie głównej naszego Związku (www.solidarnosc.org.pl) na interaktywnej mapce w lewym dolnym rogu strony.

Serdecznie zapraszamy!

Dział Informacji KK

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 3 =