Ogłoszenie Q&A

cze 27, 2022 | Aktualnosci

Prosimy o zgłaszanie, za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie, pytań do Q&A, który będzie nagrany w poniedziałek 4 lipca 2022 roku. Pytania im trudniejsze tym lepsze. My, w przeciwieństwie do Tchórzliwych Koziołków (kliknij), nie boimy się trudnych tematów.

Zapraszamy

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 14 =