OGŁOSZENIE DLA PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ

paź 12, 2016 | Aktualnosci

SZANOWNI PRZEWODNICZĄCY KÓŁ

INFORMUJEMY, ŻE WZOREM POPRZEDNIEGO ROKU ZAPOTRZEBOWANIE NA BONY ŻYWIENIOWE DLA CZŁONKÓW POSZCZEGÓLNYCH KÓŁ PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 12  PAŹDZIERNIKA DO 18 LISTOPADA BR. PODANIE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ REALIZOWANE.  PROSIMY O POWAŻNE POTRAKTOWANIE NASZEJ PROŚBY!!!!!!

ZACHĘCAMY TAKŻE DO ODPISU DOWOLNEJ KWOTY Z KOŁA NA POTRZEBY 17 AKCJI POLACY RODAKOM.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 14 =