Odwagi

sty 23, 2024 | Aktualnosci

Jeśli to co słyszy się na zakładzie jest prawdą, to może być tak, że są  poważne przesłanki, aby uruchomić Melaminę 3, ale jest też poważna grupa wstrzymująca ten pomysł 🙁 . Nawet jeśli jest to ryzykowne, to chyba warto spróbować, bo jeśli ona nie ruszy to za pół roku koszt uruchomienia będzie dużo wyższy, a rynki (które dziś chcą naszego towaru) mogą być bezpowrotnie utracone.
Oczekujemy zatem śmiałych decyzji.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 12 =