Odpowiedź na Pismo Sławomira Wręgi w sprawie odpisu ZFŚS dla emerytów

gru 12, 2014 | Aktualnosci

W rozwinięciu odpowiedź 5 związków zawodowych na pismo Pana Sławomira Wręgi otrzymane kilka dni temu a dotyczące odpisu na emerytów i rencistów.
wrega

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 10 =