Obawiają się wrogiego przejęcia

lip 4, 2012 | MEDIA

Dziś w Puławach protest przeciwko sprzedaży Zakładów Azotowych. Zdaniem związkowców zainteresowany większościowym pakietem akcji Synthos S.A. ma wrogie intencje.

Pikietę przed budynkiem Urzędu Miasta organizuje środkowowschodnia “Solidarność” i Komisja Międzyzakładowa NSZZ “S” w Zakładach Azotowych Puławy S.A. Związkowcy domagają się od ministra skarbu odrzucenia oferty Synthosu i dokończenia budowy grupy kapitałowej Zakładów Azotowych Puławy S.A.

Plany Synthos S.A. wobec Zakładów Azotowych związkowcy odbierają jako wrogie przejęcie, które przyniesie negatywne skutki dla pracowników a także całego regionu. ZAP to jeden z największych pracodawców na Lubelszczyźnie. Firma pełni również istotne funkcje z punktu widzenia rozwoju lokalnych społeczności. Związkowcy rozpoczęli również zbiórkę podpisów pod petycją przeciwko sprzedaży ZAP Synthosowi. “Obawiamy się, że przejęcie ZAP przez Synthos może doprowadzić do rozpoczęcia procesu restrukturyzacji, skutkującego zaniechaniem już rozpoczętych inwestycji oraz zwolnieniami grupowymi części załogi, jak to miało miejsce w zakładach chemicznych w Oświęcimiu przejętych przez Synthos. Na początku pracowało tam 6000 pracowników i po restrukturyzacji pozostało 1300 osób” – czytamy w apelu podpisanym przez organizacje związkowe działające w ZAP.

W ubiegłym tygodniu Synthos ogłosił, że zamierza kupić 100 proc. papierów firmy. Większościowym udziałowcem spółki jest Skarb Państwa posiadający 50,67 procent akcji. Szacowana wartość przejęcia może wynieść blisko 2 mld zł.

Pikieta odbędzie się jutro, 4 lipca o godz. 15:00, na Placu Chopina (przed Urzędem Miasta) w Puławach.

Dział Informacji KK

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 12 =