O pracę będzie jeszcze trudniej

sie 1, 2012 | Z kraju

“Obawiamy się, że w tym roku od sierpnia może być stabilizacja bezrobocia, a od września już wzrost” – powiedział Jacek Męcina, wiceminister pracy.

Dodał, że ma nadzieję, iż wzrost bezrobocia nie będzie skokowy.

“Liczymy na to, że w optymistycznym wariancie nie przekroczy 13 proc. Jeżeli przekroczy 13 proc. to będzie sygnał alarmowy, że ta interwencja potrzebna jest na wyższym poziomie” – powiedział dodając, że w takiej sytuacji resort wnioskowałby o zwiększenie puli dostępnych w przyszłym roku środków.

“1,5 mld zł więcej środków na taką interwencję na rynku pracy to jest taki dobry punkt” – powiedział.

Wcześniej Męcina oceniał, że dzięki uruchomieniu dodatkowych środków z Funduszu Pracy i podjęciu interwencji na rynku pracy, stopa bezrobocia na koniec 2012 r. wyniesie 12,8-12,9 proc.

“Wydaje się, że te 0,5 mld zł to będzie skuteczna interwencja skierowana do tych dwóch grup najsłabszych, żeby złagodzić społeczne i ekonomiczne skutki wzrostu bezrobocia” – powiedział w poniedziałek.

Zobacz także: Będzie pół mld złotych na płatne staże dla młodych bezrobotnych

“Czarnym scenariuszem byłaby sytuacja taka, gdyby znacząco wzrastała liczba restrukturyzowanych przedsiębiorstw i liczba zwolnień grupowych. Takiej sytuacji nie ma, choć widzimy nieco większy wzrost liczby osób, które rejestrują się z powodu zwolnień grupowych” – powiedział Męcina.

Dodał, że bezrobocie najbardziej wzrośnie w sektorach “sezonowych”: budownictwie, turystyce i gastronomii.

Wcześniej w piątek w rozmowie z PAP Męcina powiedział, że szybkie uruchomienie środków za pośrednictwem wojewódzkich urzędów pracy pozwoli na aktywizację co najmniej 80 tys. bezrobotnych.

“Chcemy też zapewnić wysoką co najmniej 50-procentową efektywność zatrudnienia. Oznacza to, ze ponad 40 tys. bezrobotnych, po zakończeniu form aktywizacyjnych w okresie 3 miesięcy znajdzie zatrudnienie” – powiedział PAP w piątek.

Według GUS stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 12,4 proc. wobec 12,6 proc. w maju.

 

Źródło. PAP

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 8 =