NSZZ Solidarność pracuje dla dobra Pracowników

lip 3, 2023 | Aktualnosci

NSZZ Solidarność działa 😊 Dla nas nie ma wakacji. Wszystkie Organizacje Zakładowe NSZZ działające w Grupie Azoty Puławy – popierają wygaszenie konsolidacji i twarde negocjacje z ORLEN.
 Jak widać ZZPRC i OPZZ – jest dobrze w Tarnowie. Wyszło szydło w worka. Tyle gardłowali przeciw Tarnowowi – a to była tylko zwykła gierka pod publiczkę, bo jak przychodzi co do czego – to stoją w jednym szeregu z kleszczami. Ciekawe co za to dostali?

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 8 =