Notatka ze spotkania w Ministerstwie Skarbu Państwa

cze 9, 2015 | Z kraju

W rozwinięciu notatka ze spotkania w Ministerstwie Skarbu Państwa, które odbyło się w poniedziałek 8 czerwca.

W dniu 8 czerwca w Warszawie doszło do spotkania przedstawicieli 4 związków zawodowych reprezentujących Załogę Puław z Ministrem Skarbu Państwa Włodzimierzem Karpińskim.
Strona związkowa poinformowała Ministra Karpińskiego o problemach nurtujących naszą Załogę, a zwłaszcza nierównym traktowaniu naszej firmy w Grupie Azoty.
Minister Karpiński uchylił się od odpowiedzi, czy prowadzone są prace nad zmianą statusu Puław w Grupie Azoty.
Minister poinformował natomiast, że przygotowywana jest ustawa Sejmu, której zapisy gwarantują kontrolę Skarbu Państwa nad Grupą Azoty, zabezpieczają Grupę przed wrogim przejęciem.
Minister Skarbu uważa, wychodząc naprzeciw postulatom związkowym, że w sprawie opracowanej i ujawnionej ostatnio strategii rozwojowej dla Puław należy w najbliższym czasie ( w przeciągu miesiąca) zorganizować spotkanie informacyjne z udziałem Ministra Skarbu, Zarządu Spółki i przedstawicieli Załogi.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 8 =