No to jazda

paź 4, 2022 | Aktualnosci

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Krajowej podjęliśmy decyzję o jeszcze większej intensyfikacji działań “S” w związku z naszymi niespełnionymi dotąd przez rząd postulatami. W przyszłym tygodniu spotykam się z szefami branż i regionów, aby omówić realizację kolejnych punktów planu działania, a tymczasem przedstawiam grafikę, która powstała po to, aby korzystali z niej wszyscy zainteresowani – nie tylko członkowie “Solidarności”, ale przede wszystkim osoby, których te postulaty dotyczą. Niedoszli stażowicze, pracownicy “budżetówki” i wszyscy, którzy nie godzą się na ciągły wzrost cen energii, czyli właściwie… wszyscy Polacy! Bierzcie, korzystajcie, udostępniajcie, rozsyłajcie, niech nas widzą, niech wiedzą, że jest nas mnóstwo i nie będziemy milczeć ani minuty dłużej! – Piotr Duda Przewodniczący KK NSZZ Solidarność

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „NSZZ SOLiDARNOSC ŻĄDA 3xP #STAŻ za emerytura 40 SOOARDй 35 owstrzymania wzrostu cen energii! OCZEKUJEMY SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ odniesienia wynagrodzeń w sferze finansów publicznych! Przyjęcia rzyjęcia ustawy dot. emerytur stażowych!”

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 9 =