No i klops

lut 6, 2022 | Aktualnosci

Otrzymaliśmy od Zarządu informację na temat nadgodzin. Odpowiedź ta potwierdziła w 100% nasze domniemania i to zarówno co do zaniedbań Pracodawcy, jak i pewnej reguły, którą można określić słowem: żerowisko.

Zaniedbania Pracodawcy w obszarze organizacji pracy są porażające. Nadgodziny powinny być wyjątkiem, ewenementem, a są codziennością, bardzo często też przymusem. Nadgodziny jako takie i ich stosowanie są całkowicie racjonalne, niezbędne i wskazane w określonych, wyjątkowych okolicznościach.

Szanowny Pracodawco, nie po to został wprowadzony pięciobrygadowy system pracy, żeby Pracownicy musieli dodatkowo przychodzić do pracy. Nadgodziny w formie, jaka występuje w GA ZAP, są wypaczeniem idei ograniczenia czasu pracy i powrotem do jej katorżniczej formy.

Mamy zatem z całą pewnością bardzo złą organizację pracy oraz podejrzenie, że idea nadgodzin jest wypaczana przez cwaniaków tworzących tzw. spółdzielnie nadgodzinowe. Zjawisko to, jeśli występuje, jak najbardziej obciąża Pracodawcę, bo albo:

 • jest mało kumaty i daje się „robić”,

 • świadomie toleruje patologię,

 • albo spółdzielnia się z nim „działkuje”.

Żaden z powyższych stanów nie przynosi chluby. W tym kontekście wcale nie dziwi, że Zarząd tak żarliwie nie chce ujawnienia prawdy.

Teorię żerowiska potwierdza lista przodowników nadgodzin. Zgodnie z naszymi przewidywaniami liderzy są w bastionach ZZPRC (poniższe kwoty są kwotami na osobę!). Przedstawiamy pierwszych trzech w pierwszych czterech wydziałach (regułą – bo chyba nie przypadkiem – jest nadreprezentatywność w nich ZZPRC).

Wnioski są następujące:

 • nawoływanie do dbania o zdrowie ma nowy wymiar,

 • faktycznie dla takich ludzi 300 PLN to ochłapy,

 • prominentny działacz ZZPRC wiedział, co mówił: „Podpiszemy wszystkie kwity, ale nie grzebcie w nadgodzinach”.

Można by te słowa zamknąć zdaniem: „Firmę dojną racz utrzymać, Panie”. Rodzi się też pytanie: jak tacy ludzie mogą patrzeć w oczy tym, którzy nie zostali dopuszczeni do spółdzielni, czyli jakieś  90% Załogi?

Wydział A

 1. 22 000 PLN

 2. 18 000 PLN

 3. 17 000 PLN

Wydział B

 1. 22  000 PLN

 2. 21 000 PLN

 3. 21 000 PLN

Wydział C

 1. 20 800 PLN

 2. 20 400 PLN

 3. 19 900 PLN

Wydział D

 1. 20 900 PLN

 2. 20700 PLN

 3. 20 500 PLN

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 12 =