Nie ma powrotu do 4 brygad i jednej godziny.

mar 25, 2020 | Aktualnosci

Zarząd GA ZAP SA w składzie: Pani Prezes Anna Zarzycka-Rzepecka oraz Członek Zarządu z wyboru załogi, Pan Andrzej Skwarek, pod pretekstem walki z koronawirusem zaproponowali powrót w naszej firmie do czterobrygadowego systemu pracy. Należy zaznaczyć, że powrót ten miał być czasowy. W naszej ocenie propozycja ta nie ma najmniejszego sensu, bo nie rozwiązuje problemu obsady stanowisk przy rozwoju epidemii, a ponadto – a może przede wszystkim – tworzy niebezpieczny precedens.

A już całkowicie skandaliczne są pogłoski pojawiające się z niebieskiego budynku, że przy braku zgody związków zawodowych Zarząd rozważa wypowiedzenie Układu Zbiorowego. Oczywiście nie wierzymy, że są to informacje kolportowane przez pożytecznych idiotów na polecenie Zarządu, żeby zmiękczyć NSZZ.

Dlatego jednoznacznie informujemy: nie ma i nie będzie zgody NSZZ „Solidarność” na odejście od pięciobrygadowego systemu pracy ani na odejście od drugiej wolnej godziny dla pracowników dniówkowych. No chyba, że będzie zmiana na lepsze warunki.

Na tym negocjacje zakończono. 😊

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 7 =