NIE DLA TARNOWA TAK DLA PUŁAW- Przedstawiciele dwóch Związków w Tarnowie

wrz 4, 2012 | MEDIA, video

Przedstawiamy krótką relację viedo przygotowaną przez TVP Kraków a dotyczącą wizyty przedstawicieli dwóch Związków Zawodowych NSZZ Solidarność i MZZPZAP. Relacja z Tarnowa od 6 minuty viedo.

W niektórych przeglądarkach konieczne będzie posiadanie wtyczki Silverlight. Aby ją pobrać należy otworzyć link i stosować się do instrukcji. To bardzo łatwa czynność.

Przedstawiciele Związków Zawodowych w Tarnowie na Forum Inwestycyjnym

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 2 =