Negocjacje na ostrym wirażu

wrz 15, 2021 | Aktualnosci

Dzisiejsze negocjacje (15.09.2021) były bardzo burzliwe i emocjonalne. To znaczy strona związkowa była spokojna i merytoryczna – biliśmy w przedstawicieli pracodawcy jak w bęben. Nie dlatego że chcieliśmy, po prostu nie dało się inaczej. Poziom braku kompetencji i zamotania był tak ogromny, że trudno było nie skorzystać z okazji. Strona związkowa odebrała taką postawę przedstawicieli Zarządu jako brak szacunku, a próby zastraszania związkowców tym że negocjacje zostaną zakończone wprowadzeniem zarządzenia Zarządu o podwyżkach (3,4%) jako skrajnie nieprofesjonalne. Jedynym skutkiem takiego szantażu może być powszechna akcja protestacyjna.  Jeśli taki był cel zespołu negocjacyjnego reprezentującego pracodawcę, to “sukces” jest bardzo blisko, tuż, tuż.

PS.

Dla wszystkich oburzonych faktem, iż jedna z niereprezentatywnych organizacji związkowych wstrzymuje pracę nad Taryfikatorem mamy informacje: prawnicy NSZZ Solidarność przygotowują sposób wyprawienia stanowiska, niejakiego związku ( kliknij) zawodowego Solidność (którego członkami są: Bartłomiej Tarkowski, Katarzyna Mańko), na orbitę a później daleko w kosmos. 😉 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 12 =