Zmian w Taryfikatorze – nie będzie!

wrz 9, 2021 | Aktualnosci

Dlaczego nie jest podpisany Regulamin Prac nad Zmianami Taryfikatora? Dlaczego pracownicy nie mogą zmienić grupy i dostać podwyżek? Wyjaśnienie w piśmie Zarządu. Mamy pytanie jak długo jeszcze niejaki Pan Bartłomiej Tarkowski – przewodniczący „związku zawodowego” Solidność, będzie wywijał takie numery? Ilu ma członków w ZAP i czy oni popierają takie działanie? A może jest tak, że Pan Tarkowski ma tylko jednego członka związku w ZAP – i jest nim  Pan Tarkowski? Kiedy wreszcie zostanie przerwany ten chocholi taniec?

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 11 =