Nasze zarobki w 2015 r

lut 10, 2016 | Aktualnosci

76 proc. Polaków jest zadowolonych ze swojej pracy, 24 proc. jest niezadowolonych. Niestety zadowoleniu z pracy nie towarzyszy zadowolone z wynagrodzenia. Głównym celem Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach.
Z badania wynika, że wykształcenie ma znaczenie i jest jednym z głównych determinantów naszych zarobków. W 2015 roku osoby z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim zarabiały ponad dwa razy więcej (5350 zł) niż osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (2500). Im wyższy poziom edukacji, tym więcej osób jest zadowolonych z otrzymywanego wynagrodzenia i z pracy. W przypadku wykształcenia magisterskiego, 42 proc. badanych jest usatysfakcjonowanych swoją płacą, a 78 proc. lubi swoją pracę. W przypadku osób z wykształceniem podstawowym odpowiednio jest to tylko 25 proc. i 67 proc.
Oprócz tego, że poziom wykształcenia znacząco wpływa na nasze zarobki, to w przypadku studiów wyższych równie istotna okazuje się specjalizacja. Nie wszystkie specjalizacje dają porównywalne korzyści.
Zdecydowanie najbardziej opłaca się skończyć studia techniczne. Mediana wynagrodzenia absolwentów informatyki (6250 zł) jest ponad dwukrotnie wyższa od płac absolwentów pielęgniarstwa (2670 zł), a 25 proc. najlepiej opłacanych informatyków zarabia prawie trzy razy więcej niż 25 proc. najlepiej opłacanych absolwentów pielęgniarstwa.
Równie dobrze jak informatycy zarabiają elektronicy, automatycy (5900 zł), mechanicy i absolwenci metalurgii (5000 zł). Nieco mniej zarabiają absolwenci studiów ekonomicznych (4500 zł), ale i tak jest to zdecydowanie więcej w porównaniu do absolwentów studiów humanistycznych, a szczególnie pedagogicznych (3013 zł).
Wśród najwyżej opłacanych branż w poszczególnych województwach znalazły się: IT (w jedenastu województwach), energetyka i ciepłownictwo (w dwóch województwach) oraz telekomunikacja, bankowość i przemysł ciężki (każda z wymienionych w jednym regionie). Najniżej opłacaną branżą są usługi dla ludności (w ośmiu województwach), następnie kultura i sztuka (siedmiokrotnie) oraz nauka i szkolnictwo (w jednym regionie).
Wraz z nabywaniem doświadczenia zawodowego, zwykle rosną nasze wynagrodzenia. Zdecydowanie najniższe stawki otrzymują osoby rozpoczynające pracę (2600 zł) i są to płace o 87 proc. niższe niż wynagrodzenia osób z 16-20-letnim stażem pracy. Szczególnie widocznie staż pracy powiązany jest ze wzrostem wynagrodzeń w początkowych latach kariery zawodowej. W 2.-3. roku pracy zarabiamy 23 proc. więcej niż w pierwszym roku, a w 6-8 roku aż 58 proc. więcej niż w pierwszym.
Firmy z kapitałem zagranicznym płacą więcej. Pracownicy sektora prywatnego również zarabiają więcej niż sektora publicznego.
W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3 proc.  więcej niż w 2014 roku).  63,3 proc. uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68 proc. mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2 proc. ma wykształcenie wyższe, 45,2 proc. pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1 proc. pracuje w firmach prywatnych.
Źródło. Solidarność. org.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 7 =