Nagroda z zysku zatwiedzona przez WZA

lis 29, 2013 | Aktualnosci

Walne Zebranie Akcjonariuszy zatwierdziło dziś nagrodę dla pracowników Zakładów Azotowych. Na nagrodę przeznaczono 17392000 mln złotych. Dywidendę  podwyższono na 10,38 zł za akcję ZAP, pierwotnie proponowano 8,55 zł za akcję

Inne decyzje WZA.

Zarówno Rada Nadzorcza jak i Zarząd ZAP otrzymał absolutorium.

Zatwierdzono także skład Rady Nadzorczej. Przewodniczącym został Cezary Możeński, a pozostali członkowie to, Andrzej Bartuzi, Jacek Wójtowicz z ramienia załogi, Andrzej Skolmowski, Jerzy Koziara i Marek Kapłucha

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 14 =